Tin tức

Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản

Quý Thiếu hiệp thân mến,
Để bảo vệ tài khoản an toàn, kính mời Thiếu hiệp tiến hành cập nhật thông tin tài khoản ZingID như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang hỗ trợ đổi mật khẩu https://id.zing.vn/

Bước 2: Đăng nhập.

Bước 3:  Tiến hành cập nhật thông tin tài khoản.