Sự kiện

Quà Đăng Nhập

Kiếm Khách VNG

Quà Đăng Nhập

 • Thời gian: 00h00 ngày 26/04 - 23h59 ngày 09/05/2018.
 • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Xuân Phong để mở giao diện hoạt động.
 • Nội dung:
  • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày thiếu hiệp đăng nhập sẽ nhận được thưởng. 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới.
  • Phần thưởng đăng nhập: EXP x5 Đơn*1, Gói quà x100*1, Nguyên Xá Lợi*10.
  • Tốn 50 Vàng nhận được Gói quà x100 gồm vật phẩm hấp dẫn như: Thẻ Vàng*288, Túi Luyện Thể Đơn-Thường*5, Túi Luyện Thể Đơn-Hiếm*5, Đá Lv5*1, Ngọc Lưu Ly*2.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG Giao diện hoạt động

Kiếm Khách VNG Gói quà x100

Ghi chú

 • Các vật phẩm nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động vui lòng xem trong trò chơi.

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!