Sự kiện

Lì Xì Gia Tộc

Kiếm Khách VNG

Lì Xì Gia Tộc

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Server Mới để mở giao diện hoạt động.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG Giao diện hoạt động

Nội dung chi tiết
  • Trong thời gian hoạt động, khi nạp mức nhất định sẽ nhận được lì xì Gia Tộc tương ứng.
  • Lì xì Gia Tộc có thể đi phát tại giao diện Chat Gia Tộc.
  • Khi Lì Xì chỉ trừ vàng trong kho Lì Xì, không trừ Vàng của người chơi.
  • Hoạt động chỉ mở trong 7 ngày đầu mở server.

Kiếm Khách VNG Giao diện hoạt động

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động vui lòng xem trong trò chơi.

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!