Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Thất Tinh Thần Giáp

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 130.

Kiếm Khách VNG Giao diện tính năng

  • Thông qua sự kiện Thành Hiện Thực để thu thập Trang bị Thất Tinh.
  • Đặt Trang bị Thất Tinh vào giao diện Thất Tinh Thần Giáp để kích hoạt.

Kiếm Khách VNG

  • Có tất cả 5 phẩm chất bao gồm: Tốt, Tinh, Trác, Sử, Ưu. Kích hoạt thành công các phẩm chất khác nhau sẽ có phần thưởng khác nhau.
Phẩm chấtPhần thưởng
Tốt Kiếm Khách VNG
Tinh Kiếm Khách VNG
Trác Kiếm Khách VNG
Sử Kiếm Khách VNG
Ưu Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!