Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Thú Cưỡi, chọn Thánh Linh.

Kiếm Khách VNG

Thánh Linh Thú Cưỡi

 • Sử dụng Tư Chất Đơn-Cưỡi để tăng bồi dưỡng Thánh Linh.
 • Có thể tùy ý chọn trong giao diện Bồi Dưỡng Thú cưỡi hoặc giao diện Thánh Linh để sử dụng Tư Chất Đơn, 2 giao diện đều có quy tắc và tiến độ đồng bộ.
 • Thánh Linh có 4 cấp, tích lũy sử dụng Tư Chất Đơn đạt số lượng chỉ định sẽ tăng cấp Thánh Linh.
 • Tăng cấp Thánh Linh sẽ nhận được ngoại hình hấp dẫn và kỹ năng bị động siêu mạnh.
  • Thánh Linh cấp 2: Kích hoạt kỹ năng bị động Hồi Sinh (Khi tử vong, có 10% tỷ lệ hồi sinh và hồi phục 50% Sinh lực).
  • Thánh Linh cấp 3: Kích hoạt ảo hình Thánh Linh.
  • Thánh Linh cấp 4: Kích hoạt kỹ năng bị động Hồi Sinh – Siêu (Khi tử vong có 10% tỷ lệ hồi sinh và hồi phục 100% Sinh Lực).

Kiếm Khách VNG Giao diện Thánh Linh

Kiếm Khách VNG Ảo hình Thánh Linh

Kiếm Khách VNG

 

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!