Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật đã mở Binh Hồn.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Sát Tần Đao mở giao diện tính năng.

Kiếm Khách VNG

Nhiệm Vụ Thích Sát

 • Trên bảng thích sát có nhiều nhất 3 nhiệm vụ thích sát, cứ mỗi 4 giờ sẽ tạo mới 1 lần nhiệm vụ.
 • Mục tiêu của nhiệm vụ thích sát là BOSS thế giới, thế lực tần triều và BOSS địa cung. Sau khi nhân vật tiếp nhận nhiệm vụ có thể nhanh chóng tới giao diện hệ thống của mục tiêu nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải trở lại giao diên ban đầu để bàn giao. Bàn giao xong sẽ nhận được thưởng nhiệm vụ.
 • Bảng xếp hạng thích sát: Mỗi ngày sẽ dựa vào số lần nhân vật thực hiện nhiệm vụ thích sát để xếp hạng. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều xếp hạng càng cao, thưởng càng cao. Nếu trong trường hợp số lần hoàn thành nhiệm vụ tương đương nhau sẽ dựa vào tốc độ hoàn thành sớm muộn để xếp hạng. Thưởng xếp hạng sẽ được gửi cho nhân vật vào ngày hôm sau qua Thư.

Kiếm Khách VNG

Binh Khí Phổ

 • Trong giao diện phổ binh khí sẽ hiển thị toàn bộ hình minh họa của các vũ khí với tất cả cả các phẩm chất. Hình minh họa phân thành: lục, lam, cam, tím. Kích hoạt binh khí có phẩm chất càng cao sẽ giúp tăng thuộc tính nhân vật càng nhiều.
 • Sau khi kích hoạt binh khí có thể sử dụng binh khí tương tự với hình minh họa để tăng cấp cho binh khí, giúp tăng thuộc tính của nhân vật.
 • Hình binh khí khi chưa được kích hoạt sẽ ở trạng thái màu đen trắng. Sau khi kích hoạt sẽ có màu sắc và hiệu ứng.
 • Sát Tần Tiểu Đao: là vũ khí cực phẩm siêu hiếm, thuộc tính cao hơn nhiều so với các binh khí cam. Sau khi kích hoạt được binh khí này có thể giành được vật phẩm kích hoạt binh hồn Sát Tần Tiểu Đao trong giao diện thích sát và kích hoạt binh hồn Sát Tần Tiểu Đao trong hệ thống binh hồn.

Kiếm Khách VNG

Hộp Binh Khí

 • Hộp binh khí dùng để đặt binh khí thích tần. Khi mở hộp cần phải có một thời gian chờ nhất định. Hộp binh khí có phẩm chất càng cao, thời gian chờ càng dài, binh khí có được phẩm chất càng cao.
 • Có thể mời nhân vật khác sử dụng khóa hộp binh khí để giúp nhân vật nhanh chóng mở được hộp binh khí.
  • Khi sử dụng chìa khóa hộp binh khí có thể giảm thiểu thời gian chờ hộp binh khí được mở.
  • Chìa khóa hộp binh khí chỉ có thể dùng để giúp nhân vật khác giảm thời gian mở hộp, không thể dùng cho chính mình. Chìa khóa mở được hộp binh khí phải cùng phẩm chất tương ứng với hộp.
  • Thành công giúp nhân vật khác mở hộp binh khí sẽ đạt được tích điểm hiệp lực. Có thể tích điểm hiệp lực dùng để đổi hộp binh khí thích tần trong Tiệm tích điểm.
 • Nhận hộp binh khí thích tần: hoàn thành nhiệm vụ thích sát, truy sát BOSS thế giới, BOSS thế lực tần triều, BOSS địa cung, dùng tích điểm hiệp lực đổi trong Tiệm tích điểm.
 • Nhận chìa khóa hộp binh khí: truy sát quái ngoài thành có xác suất rơi.

Kiếm Khách VNG

Tiệm Binh Khí

 • Tiệm binh khí cứ 8 giờ tạo mới 1 lần, mỗi lần sẽ ra 9 binh khí ngẫu nhiên.
 • Đổi binh khí cần tiêu hao tích điểm thích sát. Sau khi đổi binh khí thì ô hiển thị sẽ chuyển thành “bán hết”, phải đợi lần tạo mới tiếp theo để đổi.
 • Nhân vật có thể sử dụng tích điểm thích sát để tạo mới ngay lập tức. Sau khi tạo mới lần 1 muốn tạo mới lần 2 sẽ tốn thêm nhiều tích điểm thích sát. Mỗi ngày có thể tạo mới 3 lần.

Kiếm Khách VNG

 

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!