Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Hoàn thành nhiệm vụ cấp 80.
 • Phần thưởng: Mảnh Hình Trang bị Cam (dùng tăng phẩm trang bị).
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Nhất Thống.

Kiếm Khách VNG

Thế Lực Tần

Kiếm Khách VNG

 • Dùng Thảo Phạt Lệnh để đánh phá các thành.
 • Hạ được các tướng thủ thành sẽ chiếm được thành, có thể tiến tới thành tiếp theo.
 • Vào hàm Dương, diệt Tần Vương, sẽ được mở Nhất Thống.

Kiếm Khách VNG Hạ tướng thủ thành

Nhất Thống

Kiếm Khách VNG

 • Sau khi mở được Nhất Thống, chọn thành muốn chiếm, vào tiêu diệt tướng thủ thành để chiếm thành
 • Phải tranh thủ chiếm thành trước khi nước bị diệt vong. Sau khi 1 nước bị diệt vong sẽ không thể chiếm các thành trong nước đó.

Kiếm Khách VNG Diệt tướng để chiếm thành

 • Sau khi chiếm thành có thể dùng Miễn Chiến Lệnh hoặc 500 Vàng để bảo vệ thành trong 1 giờ, gia hạn cần tốn thêm.
 • Xếp hạng Gia Tộc theo số thành chiếm được.
 • Phần thưởng xếp hạng: Mảnh Hình Trang bị Cam.

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!