Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

  • Điều kiện: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 47.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Nhân Vật, chọn Luyện Thần.

Kiếm Khách VNG

Luyện Thần

  • Tăng cấp Luyện Thần cần nạp điểm Tinh Nguyên. Mỗi cấp Luyện Thần cần kích hoạt 10 điểm huyệt. Mỗi lần nạp Tinh nguyên chắc chắn 100% sẽ kích hoạt được 1 huyệt, đồng thời tăng thuộc tính.
  • Cách nhận Tinh Nguyên:
    • Diệt quái thưởng nhận 1 điểm Tinh Nguyên.
    • Diệt quái tinh anh, Boss nhận 5 điểm Tinh Nguyên.
  • Mỗi ngày có thể tiến hành 2 lần đột phá. Nếu ko dùng hết 2 lần đột phá trong ngày, hôm sau sẽ ko được tính cộng dồn.
  • Luyện Thần tối đa 500 cấp.

Kiếm Khách VNG

 

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!