Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 150.
  • Thời gian: 19h00 – 23h00 hàng ngày.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Sảnh Liên Server chọn Hung Nô.

Kiếm Khách VNG

Hung Nô

  • Cách một khoảng thời gian nhất định, trong bản đồ hoạt động sẽ tạo mới BOSS. Gây sát thương lên BOSS đạt mốc nhất định sẽ nhận Đá Xích Linh. BOSS thuộc về người gây sát thương đầu tiên lên BOSS - sau khi diệt BOSS sẽ nhận được phần thưởng Đá Xích Linh.

Kiếm Khách VNG Đánh Boss Hung Nô

  • Trong bản đồ có 5 cây cờ, người gây sát thương nhất định lên cờ có thể nhận được Đá Xích Linh. Cờ thuộc về người tấn công cuối cùng lên cờ. Người nhận được cờ khi diệt Hung Nô tương ứng sẽ được nhận Đá Hoàng Linh gấp đôi.

Kiếm Khách VNG Đánh cờ Hồng Thủy Kỳ

Kiếm Khách VNG Đánh cờ Nhuệ Kim Kỳ

  • Có thể tham gia vận chuyển tài nguyên, cũng có thể tấn công tài nguyên của người khác. Vận chuyển thành công sẽ được nhận nhiều Đá Thanh Linh, tấn công tài nguyên người khác cũng có thể nhận Đá Thanh Linh. Sau khi phá hủy tất cả cờ, tất cả người vận chuyển tài nguyên có thể nhận thưởng Đá Thanh Linh gấp đôi.
  • Các loại đá có thể dùng để mua vật phẩm tại Tiệm Nguyên Thần.

 

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!