Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Ám Khí Hộp Cơ Quan

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 150.
  • Cách mở: Nhấp biểu tượng Ám Khí, chọn Hộp Cơ Quan.
Hộp Cơ Quan
  • Muốn tinh luyện Hộp Cơ Quan phải tiêu tốn Đá Ám Khí (Thu thập thông qua Nhiệm vụ Thiên Cơ Các).

Kiếm Khách VNG Giao diện Hộp Cơ Quan

Kiếm Khách VNG Bảng nhiệm vụ Thiên Cơ Các
Kiếm Khách VNG Đá Ám Khí

  • Sau khi tăng luyện đạt cấp tối đa thì nhân vật có thể tiêu hao Đá Tiến Cấp-Cơ Quan để tăng cấp bậc Hộp Cơ Quan. Đá Tăng Bậc-Cơ Quan thu thập thông qua mua ở Cửa Hàng.

Kiếm Khách VNG Đá Tăng Bậc-Cơ Quan

Kiếm Khách VNG Giao diện tăng bậc

  • Tiến cấp bậc Hộp Cơ Quan từ bậc 4 lên bậc 5 sẽ xóa chúc phúc mỗi ngày.
  • Tăng bậc Hộp Cơ Quan đến bậc nhất định sẽ mở khóa ô tương ứng, gồm có 5 bậc. Mở khóa ô bậc để khảm kích hoạt kỹ năng bị động của Ám Khí.

Kiếm Khách VNG Giao diện Khảm Ám Khí

  • Sau khi tiến cấp thành công có thể tiếp tục đột phá Hộp Cơ Quan.Đột phá Cơ quan gồm có 10 cấp độ, kích hoạt thành công sẽ tăng thuộc tính bị động kỹ năng càng cao.

Kiếm Khách VNG Giao diện Đột phá

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!