Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Mặc Sủng, chọn Hiệp Lữ.

Kiếm Khách VNG

Hiệp Lữ Mặc Sủng

 • Sử dụng Tư Chất Đơn-Sủng để tăng bồi dưỡng Hiệp Lữ.
 • Có thể tùy ý chọn trong giao diện Bồi Dưỡng Mặc Sủng hoặc giao diện Hiệp Lữ để sử dụng Tư Chất Đơn, 2 giao diện đều có quy tắc và tiến độ đồng bộ.
 • Hiệp Lữ có 4 cấp, tích lũy sử dụng Tư Chất Đơn có thể phi thăng, sau khi phi thăng sẽ tăng cấp Hiệp Lữ.
 • Phi thăng Hiệp Lữ sẽ nhận được ngoại hình hấp dẫn và kỹ năng bị động siêu mạnh.
  • Cấp 1: Sử dụng 30 Tư Chất Đơn-Sủng tăng cấp.
  • Cấp 2: Sử dụng 20 Tư Chất Đơn-Sủng để tăng cấp. Kích hoạt kỹ năng bị động Mê Hoặc Thuật (Trong quá trình Mặc Sủng tấn công sẽ có tỉ suất 30% phát động thuật này, kiến mục tiêu tấn công = 0, diễn ra trong 3 giây, đóng băng 3 phút.
  • Cấp 3: Sử dung 50 Tư Chất Đơn-Sủng. Kích hoạt ảo hình Hiệp Lữ.
  • Cấp 4: Kích hoạt cấp 4 sẽ mở kỹ năng bị động Mê Hoặc Thuật-Siêu (Trong quá trình Mặc Sủng tấn công sẽ có tỉ suất 50% phát động thuật này, khiến mục tiêu tấn công = 0, diễn ra trong 10 giây, đóng bang trong 3 phút).

Kiếm Khách VNG Giao diện Hiệp Lữ

Kiếm Khách VNG Ảo hình Hiệp Lữ

 

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!