Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Gia Tộc

Tạo Lập Gia Tộc
 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 80.
 • Nhấp vào biểu tượng Gia Tộc hoặc phím tắt D.
 • Tạo Gia Tộc cấp 1 tốn 100.000 Bạc hoặc Gia Tộc Lệnh*1 (nhận từ Quà Nạp Lần Đầu).

Kiếm Khách VNG

 • Khi đủ các điều kiện quy định, thiếu hiệp nhập tên Gia Tộc, sau đó nhấp Tạo.

Kiếm Khách VNG

Gia Nhập Gia Tộc
 • Các thiếu hiệp giữ chức vụ trong Gia Tộc có thể gửi lời mời chiêu mộ cho các thiếu hiệp khác để gia tăng số lượng thành viên Gia Tộc của mình.
 • Thiếu hiệp chưa có Gia Tộc có thể vào giao diện Gia Tộc, chọn 1 Gia Tộc và nhấp chọn Xin Vào.

Kiếm Khách VNG

Chức năng Gia Tộc
 • Các vị trí chức vụ và chức năng cơ bản Gia Tộc.
 • Thành viên Gia Tộc có thể dùng Cống Hiến Lệnh để xây dựng Gia Tộc, đồng thời sẽ nhận được Điểm cống hiến.
 • Cống Hiến Lệnh nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Gia Tộc.
 • Tích lũy điểm cống hiến để học kỹ năng Gia Tộc.
 • Giới hạn cấp Gia Tộc là 7 cấp.

Kiếm Khách VNG

 • Mỗi ngày thành viên Gia Tộc nhận làm nhiệm vụ 9 lần, hoàn thành nhiệm vụ gia tộc sẽ nhận EXP, Điểm Cống hiến Gia Tộc, Bạc…
 • Khi hoàn thành Bát Quái Trận sẽ nhận rương thưởng nhiệm vụ Gia Tộc.

Kiếm Khách VNG

 • Dùng Điểm Cống hiến để các Túi Đá Lv1-3, Túi Đá Lv1-5, Túi Đá Lv3-5.

Kiếm Khách VNG

 • Mỗi ngày vào lúc 14h30 – 15h00 sẽ mở hoạt động Thám Bảo.
 • Sau khi mở thành viên Gia Tộc thu thập rương có thể nhận thưởng. Số lần thưởng tương đương số người sống sót hiện tại.
 • Mở rương tích lũy đến điểm nhất định có thể rút thưởng, nhận được vật phẩm hiếm.
 • Phần thưởng Thám Bảo: Đá Lv6, Đá Thức Tỉnh-Binh, Vàng Khóa, Ngọc Lưu Ly, Điểm Cống hiến Gia Tộc.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

 • Dùng Điểm Cống hiến để học và tăng cấp Kỹ năng Gia Tộc.
 • Để tăng điểm kỹ năng, thành viên Gia Tộc phải đạt điều kiện mở Ám Khí, tăng kỹ năng này sẽ có tác dụng là giảm hiệu quả của Ám Khí.

Kiếm Khách VNG

 • Thành viên Gia Tộc khi treo quái trên Lv110 ngoài thành sẽ nhận được 1 trong 6 loại Soái Ấn.
 • Có Soái Ấn thành viên vào giao diện cống hiến sẽ tăng điểm thuộc tính.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

 • Mỗi thành viên khi tăng bậc Huyết Trận sẽ tiêu tốn Hình TB cam và Mảnh Hình TB Cam.
 • Dùng tăng bậc nhanh chỉ tốn Hình TB Cam và Mảnh Hình TB Cam còn dư.
 • Bậc Huyết Trận càng cao, thuộc tính gia tộc sẽ tăng càng nhiều.
 • Mảnh Hình TB Cam tăng 50 điểm tiến độ bồi dưỡng, Hình TB Cam tăng 3500 điểm tiến độ bồi dưỡng.
 • Trang bị của nhân vật đạt điều kiện tăng phẩm cam mà dư mảnh sẽ mới tăng bậc được. Nếu trang bị chưa tăng phẩm cảm sẽ không thể tăng bậc nhanh được.

Kiếm Khách VNG

 • Trong Kho Gia Tộc khi có Mảnh Hình Trang Bị Cam nhận từ Chiếm Thành Nhất Thống.
 • Mỗi ngày 17h0021h00 căn cứ Hạng chiếm thành của Gia tộc, thưởng sẽ lưu vào Kho.
 • Tộc trưởng sẽ phân chia vật phẩm cho thành viên. Giới hạn của mỗi loại mảnh ghép là 999 mảnh, vượt quá giới hạn sẽ bị mất, hãy phân chia kịp lúc.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!