Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Đồ Giám Danh Sách Tướng

Kiếm Khách VNG Nhấp biểu tượng

Kiếm Khách VNG Giao diện Đồ Giám

Kiếm Khách VNG Thông qua Rút Thưởng để thu thập Tướng

  • Thông qua tính năng Rút Thưởng trong giao diện DS Tướng để thu thập Tướng.
  • Sở hữu Tướng, chọn Tướng ra trận sẽ mở hiệu quả Đồ Giám của Tướng đó.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

  • Dùng các Đồ Giám tướng thấp hơn để tăng cấp cho Tướng chính.
  • Có thể dùng 5 thẻ Đồ Giám tướng tương tự để tăng sao. Mỗi lần tăng lên 1 sao, tối đa 5 sao.
  • Sở hữu nhiều Tướng có liên kết với nhau sẽ nhận được hiệu quả hỗ trợ phụ.

Kiếm Khách VNG Tăng cấp Tướng

Kiếm Khách VNG Tăng Sao Tướng

Kiếm Khách VNG Khóa Tướng

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!