Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 75.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Chiến Bào.

Kiếm Khách VNG

Chiến Bào

  • Thu nhập đầy đủ trang bị để kích hoạt Chiến Bào. Sau đó có thể trong giao diện kích hoạt hệ thống Chiến Bào, nhận thêm tăng thuộc tính.
  • Ngoại hình Chiến Bào sau khi được kích hoạt sẽ giúp nhân vật có thể thay đổi tùy ý.
  • Sau khi kích hoạt hệ thống Chiến Bào sẽ mở kèm theo tăng sao Chiến Bào. Dùng Đá Tăng Sao Chiến Bào để tăng sao, tăng sao thất bại sẽ tăng thanh tỉ lệ tăng sao.
  • Chiến Bào tăng sao tối đa 150 sao, Chiến Bào tăng cấp sao tối đa sẽ kích hoạt được ngoại hình hấp dẫn.

Kiếm Khách VNG Giao diện Chiến Bào

Kiếm Khách VNG Giao diện tăng sao Chiến Bào

 

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!