Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 150.
 • Thời gian: 16h00 – 20h00 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Chiến BOSS chọn BOSS Nam Cương.

Kiếm Khách VNG

Boss Nam Cương

 • Boss Nam Cương có 4 bản đồ, mỗi bản đồ có điều kiện tham gia khác nhau và phần thưởng khác nhau.
  • Tiên Tung Lâm: Đạt cấp 150.
  • Đại Mạc: Mở bộ Thần Binh Dũng Sĩ.
  • Tích Vân Các: Mở bộ Thần Binh Tật Phong.
  • Vạn Bức Quật: Mở bộ Thần Binh Quỷ Võ.
 • Sau khi nhân vật đạt điều kiện tham gia săn Boss Nam Cương, có thể tham gia phó bản thảo phạt Boss Nam Cương nhận được lượng thưởng xu lớn, đồng thời sẽ bị khấu trừ Thảo Phạt Lệnh tương ứng.
 • Giết được quái nhỏ sẽ nhận được thưởng xu số lượng ít, đồng thời khấu trừ Thảo Phạt Lệnh tương ứng.
 • Khi Thảo Phạt Lệnh không đủ, sẽ không thể tạo sát thương cho boss và quái nhỏ:
  • Mỗi ngày Thảo Phạt Lệnh giới hạn là 500.
  • Giết Boss tốn 50 Thảo Phạt Lệnh, giết quái nhỏ tốn 1 Thảo Phạt Lệnh.
  • Có thể dùng 30 Vàng mua 50 Thảo Phạt Lệnh.
 • Xu tích lũy nhận được dùng để đổi vật phẩm ở Tiệm Xu.

Kiếm Khách VNG Giao diện Boss Nam Cương

Kiếm Khách VNG Cửa hàng Xu

 

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!