Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60.
  • Thời gian: Mở hàng ngày.
  • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
  • Phần thưởng: Khuôn Trang bị Cam.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Chiến BOSS, chọn BOSS Cá Nhân.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Boss Địa Cung

  • Hệ thống Boss Địa Cung chia làm các cấp độ khác nhau và có 13 Tầng Boss.
  • Thiếu hiệp không sở hữu Boss sẽ nhận thưởng tham gia.
  • Khi cấp nhân vật thấp hơn Boss, không thể sát thương được Boss.
  • Người sở hữu Boss và người nhận thưởng tham gia sẽ tiêu hao Sát Lệnh. Sát Lệnh bằng 0 sẽ không thể sát thương được Boss.
  • Thiếu hiệp tiêu diệt Boss sẽ nhận được Rương Địa Cung 5, mở sẽ nhận ngẫu nhiên Khuôn Trang bị Cam.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!