Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Hệ thống Bát Môn

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 85.
 • Vật phẩm yêu cầu: Điểm Tinh Phách.
 • Bát Môn gồm: Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đồ Môn, Cảnh Môn, Kinh Môn, Tử Môn, Khai Môn.
Đột phá Bát Môn
 • Bước 1: Mở giao diện Bát Môn để kích hoạt 8 loại môn thuật.

Kiếm Khách VNG Giao diện đột phá Bát Môn

 • Bước 2: Nhân vật tăng đến tầng 10 của 1 Bát Môn sẽ đột phá mở Bát Môn kế tiếp.

Kiếm Khách VNG Giao diện kích hoạt Bát Môn kế tiếp

 • Bước 3: Sau khi nhân vật kích hoạt 1 Bát Môn sẽ chọn 1 Xá Lợi để gắn vào Bát Môn đó, giúp tăng nhiều thuộc tính. Thu thập Xá Lợi từ hoạt động Boss Thế Giới.

Kiếm Khách VNG Gắn Xá Lợi giúp tăng thêm lực chiến

 • Chọn mục Giám Định tại giao diện Bát Môn.

Kiếm Khách VNG

 • Trong túi đã có Nguyên Xá Lợi sẽ giám định ra các Nguyên Xá Lợi phẩm chất khác nhau.
 • Sau khi giám định thành công Nguyên Xá Lợi thì sẽ điêu khắc Xá Lợi để nhận được thuộc tính ngẫu nhiên khác nhau.
 • Tiêu diệt Boss Thế Giới có thể nhận được vật phẩm Nguyên Xá Lợi.
 • Thuộc tính được chia ra ở các Nguyên Xá Lợi như sau:
  • Nguyên Xá Lợi - Lục có 1 dòng thuộc tính.
  • Nguyên Xá Lợi - Lam có 2 dòng thuộc tính.
  • Nguyên Xá Lợi - Tím có 3 dòng thuộc tính.
  • Nguyên Xá Lợi – Cam có 5 dòng thuộc tính.
  • Nguyên Xá Lợi – Đỏ có 7 dòng thuộc tính.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!