Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

  • Nhấp chọn biểu tượng Kỹ Năng để mở giao diện.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

  • Hệ thống Kỹ Năng trong Kiếm Vũ vô cùng đa dạng. Gồm các nhóm kỹ năng sau:
  • Kỹ năng Hệ Phái: là những kỹ năng cơ bản của nhân vật.

Kiếm Khách VNG

    • Gồm các kỹ năng: Lăng Tuyệt, Chúng Sơn, Lạc Cửu, Hạng Hồi.
    • Ngoài ra, mỗi kỹ năng có kèm theo 4 loại bùa khác nhau. Mỗi loại bùa đều cộng thuộc tính thi triển kỹ năng khác nhau.

+ Kỹ năng Lăng Tuyệt gồm có Bùa : Kinh Thần, Diệu Thủ, Đồ Sát, Cực Vũ.
+ Kỹ năng Chúng Sơn gồm có Bùa : Thị Huyết, Loạn Nhẫn, Trọng Kích, Cực Trảm.
+ Kỹ năng Lạc Cửu gồm có Bùa : Phá Giáp, Liên Kích, Tuyệt Cảnh, Cực Sát.
+ Kỹ năng Hạng Hồi gồm có Bùa : Động Sát, Chí Tử, Thánh Hựu, Cực Băng.

Kiếm Khách VNG

  • Kỹ năng Bị Động: Là loại kỹ năng đặc biệt. Gồm 6 kỹ năng bổ trợ cho 7 thuộc tính của nhân vật.

Kiếm Khách VNG

    • Dùng sách kỹ năng bị động để học và nâng cấp kỹ năng.

Với hệ thống kỹ năng vô cùng phong phú và hoành tráng, các thiếu hiệp phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng để chọn cho mình cách kết hợp chính xác nhất nhắm đoạt lấy lợi thế từ những trận so tài nảy lửa chốn giang hồ.

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!