Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Hệ thống Trang Bị

 • Thiếu hiệp có thể cường hóa trang bị để gia tăng lực chiến cho bản thân.
 • Nhấp Rèn để mở giao diện.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Tinh Thông ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

 • Tốn bạc tăng cấp tinh thông trang bị.
 • Cấp tinh thông giới hạn bởi cấp nhân vật.
 • Tinh thông trang bị càng cao điểm thuộc tính sẽ tăng vào nhân vật càng nhiều.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Tăng Cấp ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

 • Tăng cấp trang bị tốn Khuôn Trang bị.
 • Tăng đến Lv90, Lv170, Lv250 nhận ngoại hình mới.
 • Trang bị toàn thân cùng cấp nhận thuộc tính thêm.
 • Các mảnh khuôn trang bị thu thập từ Boss Địa Cung.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Tăng Phẩm ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

 • Tăng phẩm chất có xác suất thất bại. Thất bại không hoàn trả nguyên liệu.
 • Tăng đến Tím – Cam – Đỏ sẽ mở nhiều thuộc tính thêm.
 • Bậc trang bị càng cao, phẩm chất tăng càng cao.
 • Tăng phẩm Trang bị Lục đến Trang bị Lam chỉ cần có điểm Tinh Phách, sau khi tăng được Trang bị Lam thì cần phải có Hình trang bị Tím (Thu thập từ Phó bản Khiêu Chiến).

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Khảm Đá ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

 • Đá khảm gồm các thuộc tính: Tấn Công, Phòng Thủ, Sinh Lực. Đá có 10 cấp.
 • Có thể nhận Đá khi tham gia các hoạt động ngày, ghép đá, hoặc mua tại Cửa Hàng.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

 • Khi trang bị đủ số đá theo yêu cầu, hiệu ứng Bộ Đá sẽ được kích hoạt giúp tăng thêm lực chiến đáng kể cho nhân vật.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Cường Hóa ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

 • Cấp cường hóa tối đa là 20.
 • Dùng Đá Cường Hóa để cường hóa trang bị, có tỉ lệ thất bại nhưng không bị giảm cấp cường hóa.
 • Khi tất cả trang bị đều đạt một cấp cường hóa nhất định sẽ được cộng thêm lực chiến theo Bộ Cường Hóa.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Tăng Sao ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

 • Dùng Bạc để tăng sao trang bị.
 • Trang bị toàn thân đạt cấp sao chỉ định sẽ được tăng thêm thuộc tính.

Kiếm Khách VNG

 • Chọn mục Ghép ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

 • Có thể ghép 20 Đá cùng cấp thành 1 viên Đá cấp cao hơn, tỷ lệ thành công là 100%.
 • Hệ thống sẽ ưu tiên chọn ghép những nguyên liệu khóa trước.
 • Đá đã khảm vào trang bị không thể ghép nữa.
 • Nếu trong số 20 Đá dùng để ghép có 1 viên khóa thì Đá sau khi ghép sẽ bị khóa.
 • Từ Đá Lv6 – Đá Lv10 ghép đá sẽ thay đổi số lượng đá để ghép và kèm theo đó là các vật phẩm quý dùng để ghép.
 • Tại giao diện này có thể ghép Xá Lợi, Khắc Văn, loại Khác, Hình Tăng Phẩm, Khuôn Trang Bị cấp cao….
 • Với những món trang bị, vật phẩm cấp thấp không sử dụng nữa, có thể dung luyện. Khi đủ điểm Luyện sẽ tăng trực tiếp 7 thuộc tính cho nhân vật.
 • Chọn mục ở giao diện Rèn.

Kiếm Khách VNG

 • Dung luyện trang bị dư trong túi nhận được mảnh trang bị.
 • Phẩm chất trang bị dung luyện càng cao, mảnh càng nhiều.
 • Mảnh trang bị dùng để đổi vật phẩm tại Tiệm Trang Bị.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!