Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Phó Bản VIP

  • Điều kiện: Tất cả chư vị thiếu hiệp đạt cấp VIP.
  • Cách thức tham gia: Nhấp chọn biểu tượng PB Đơn để mở giao diện hoạt động

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG Giao diện Phó Bản VIP

  • Phó bản dành riêng cho VIP, chỉ cần đạt cấp VIP yêu cầu sẽ mở phó bản tương ứng.
  • Phần thưởng phó bản VIP bao gồm nguyên liệu tiến cấp, Vàng KhóaSách Kỹ Năng.
  • Mỗi ngày được khiêu chiến mỗi phó bản VIP 1 lần.

Kiếm Khách VNG Khiêu chiến Boss Phó bản VIP

Kiếm Khách VNG Nhận được nhiều Vàng Khóa và nguyên liệu quý

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!