Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Phó Bản Tiến Cấp

  • Thời gian: Mở hàng ngày.
  • Cách thức tham gia: Nhấp chọn biểu tượng PB Đơn, chọn Tiến Cấp để mở giao diện hoạt động

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG Giao diện Phó Bản Tiến Cấp

  • Có 7 phó bản tương ứng với 7 tính năng mạnh hóa chính: Thú Cưỡi, Mặc Sủng, Bối Sức, Linh Trận, Dấu Chân, Mặt Nạ, Long Hồn.
  • Mỗi phó bản có 1 boss và 2 loại quái khác nhau, tiêu diệt cả boss và quái trong thời gian quy định sẽ nhận thưởng EXP và các nguyên liệu tiến cấp.

Kiếm Khách VNG Khiêu chiến phó bản tiến cấp

  • Khi khiêu chiến thành công, thiếu hiệp sẽ nhận được rất nhiều điểm EXPTiến Cấp Đơn.

Kiếm Khách VNG

  • Mỗi phó bản có thể dùng 40 vàng để tạo mới 3 lần/ngày.

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!