Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Phó Bản EXP

  • Thời gian: Mở hàng ngày.
  • Phần thưởng: Điểm EXP.
  • Cách thức tham gia: Nhấp chọn biểu tượng PB Đơn để mở giao diện hoạt động

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG Giao diện Phó Bản EXP

  • Phó bản EXP chia thành nhiều đợt với độ khó tăng dần.
  • Phó bản EXP là nguồn tích lũy EXP rất quý giá đối với mỗi thiếu hiệp hàng ngày.
  • Cổ vũ tăng tấn công, tăng xác suất xuất hiện quái EXP tăng gấp bội.
  • Mỗi ngày chỉ được khiêu chiến phó bản EXP 2 lần.

Kiếm Khách VNG Tiêu diệt quái phó bản

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!