Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Phó Bản Boss Tầng

  • Thời gian: Mở hàng ngày.
  • Thời gian: Vàng Khóa, Điểm EXP, Danh hiệu.
  • Cách thức tham gia: Nhấp chọn biểu tượng PB Đơn để mở giao diện hoạt động

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG Giao diện Phó Bản Boss Tầng

  • Phó bản Khiêu Chiến chia thành nhiều tầng, mỗi tầng có 1 Boss trấn giữ. Boss với sức mạnh vô song, uy lực tăng theo từng tầng, rất khó bị đánh bại.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!