Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Phó Bản Bạc

  • Thời gian: Mở hàng ngày.
  • Phần thưởng: Bạc, Điểm EXP.
  • Cách thức tham gia: Nhấp chọn biểu tượng PB Đơn để mở giao diện hoạt động

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG Giao diện Phó Bản

  • Phó bản Bạc chia thành nhiều đợt quái với độ khó tăng dần.
  • Diệt quái mỗi đợt rơi rất nhiều Bạc và Điểm EXP.
  • Nhân vật có thể dùng Vàng hoặc Vàng Khóa để cổ vũ tăng Tấn Công và Bạc rơi 100% thì sẽ nhận được Bạc rất là nhiều. Mỗi lần cổ vũ sẽ tốn 10 Vàng hoặc 10 Vàng Khóa.

Kiếm Khách VNG

  • Mỗi ngày chỉ được khiêu chiến phó bản Bạc 2 lần với khoảng thời gian tối đa là 60 phút.
  • Nhân vật có thể tốn 88 Vàng để nhận thêm 50% Bạc hoặc 200 Vàng để nhận thêm 100% Bạc.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!