Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Tuyệt Kỹ - Vạn Kiếm

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 160.

Kiếm Khách VNG Giao diện Tuyệt Kỹ - Vạn Kiếm

Tiến cấp
  • Dùng Luyện Đơn-Kiếm để tu luyện Tuyệt Kỹ Vạn Kiếm. Sau khi tu luyện có thể sử dụng Sách Vạn Kiếm để tăng bậc Tuyệt Kỹ.
  • Vạn Kiếm đạt cấp bậc nhất định sẽ mở kỹ năng bị động.
  • Đạt bậc 10 Vạn Kiếm sẽ được thức tỉnh thêm 10 bậc, tăng thuộc tính và lực chiến rất nhiều cho nhân vật.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tu luyện

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 3 kỹ năng, đạt được bậc nhất định sẽ mở kỹ năng, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Kỹ năng Phản Hỏa, Kỹ năng Chân-Phản Hỏa, Kỹ năng Cực-Phản Hỏa.
Hệ thống Tuyệt Kỹ - Vạn Kiếm
TênHình ảnh
Kiếm Âm Kiếm Khách VNG
Phá Không Kiếm Khách VNG
Bất Diệt Kiếm Khách VNG
Vô Kình Kiếm Khách VNG
Công Minh Kiếm Khách VNG
Phạn Hành Kiếm Khách VNG
Tranh Kiếm Kiếm Khách VNG
Tinh Nguyệt Kiếm Khách VNG
Hóa Vạn Thiên Kiếm Khách VNG
Thành Tiên

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!