Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Tuyệt Kỹ - Tụ Tiễn

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 160.

Kiếm Khách VNG Giao diện Tuyệt Kỹ - Tụ Tiễn

Tiến cấp
  • Dùng Đá Rèn Tụ Tiễn để tiến cấp Tuyệt Kỹ Tụ Tiễn. Bậc càng cao sử dụng Đá Rèn Tụ Tiễn càng cao.
  • Tụ Tiễn đạt cấp bậc nhất định sẽ mở kỹ năng bị động.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 4 kỹ năng, đạt được bậc nhất định sẽ mở kỹ năng, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Tăng Chính Xác, Tăng Bạo Kích, Tăng ST Bạo, Tăng Tấn Công.
Hệ thống Tuyệt Kỹ - Tụ Tiễn
TênHình ảnh
Phi Hoàng Thạch Kiếm Khách VNG
Kim Tiền Tiêu Kiếm Khách VNG
Băng Phách Châm Kiếm Khách VNG
Lưu Tinh Chùy Kiếm Khách VNG
Diệp Phi Nhẫn Kiếm Khách VNG
Tán Hoa Nữ Kiếm Khách VNG
Vũ Xuy Tiễn Kiếm Khách VNG
Tử Điện Trảo Kiếm Khách VNG
Hỏa Hoàn Nhẫn Kiếm Khách VNG
Thị Huyết Tử

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!