Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Tuyệt Kỹ - Thiết Bố Sam

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 160.

Kiếm Khách VNG Giao diện Tuyệt Kỹ - Thiết Bố Sam

Tiến cấp
  • Dùng Luyện Đơn-Sam để tu luyện Tuyệt Kỹ Thiết Bố Sam. Sau khi tu luyện có thể sử dụng Tiến Cấp Đơn-Sam để tăng bậc Tuyệt Kỹ.
  • Thiết Bố Sam đạt cấp bậc nhất định sẽ mở kỹ năng bị động.
  • Đạt bậc 10 Thiết Bố Sam sẽ được thức tỉnh thêm 10 bậc, tăng thuộc tính và lực chiến rất nhiều cho nhân vật.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tu luyện

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 3 kỹ năng, đạt được bậc nhất định sẽ mở kỹ năng, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Kỹ năng Phản Hỏa, Kỹ năng Chân-Phản Hỏa, Kỹ năng Cực-Phản Hỏa.
Hệ thống Tuyệt Kỹ - Thiết Bố Sam
TênHình ảnh
Giác Chuyển Càn Khôn Kiếm Khách VNG
Giác Nghịch Đảo Kiếm Khách VNG
Giác Hoán Đấu Kiếm Khách VNG
Giác Hồi Thiên Kiếm Khách VNG
Kiếm Khách VNG
Giác Chấn Động Kiếm Khách VNG
Giác Cưỡi Mây Kiếm Khách VNG
Giác San Bằng Kiếm Khách VNG
Giác Thành Cương Kiếm Khách VNG
Giác Du Thần

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!