Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Tuyệt Kỹ - Kim Chung Tráo

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 160.

Kiếm Khách VNG Giao diện Tuyệt Kỹ - Kim Chung Tráo

Tiến cấp
  • Dùng Luyện Đơn-Kim để tiến cấp Tuyệt Kỹ Kim Chung Tráo. Bậc càng cao sử dụng Luyện Đơn-Kim càng cao.
  • Kim Chung Tráo đạt cấp bậc nhất định sẽ mở kỹ năng bị động.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 4 kỹ năng, đạt được bậc nhất định sẽ mở kỹ năng, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Tăng Phòng Thủ, Tăng Kháng Bạo, Tăng Kháng ST Bạo, Thiết Bích (Hiệu quả: Bị tấn công có 5% tăng 30% giảm sát thương, duy trì 6 giây).
Hệ thống Tuyệt Kỹ - Kim Chung Tráo
TênHình ảnh
Tiểu Thừa Thân Kiếm Khách VNG
Đại Thừa Thân Kiếm Khách VNG
Chân Nguyên Thân Kiếm Khách VNG
Thiên Canh Thân Kiếm Khách VNG
Phục Hổ Thân Kiếm Khách VNG
Giáng Long Thân Kiếm Khách VNG
Cương Thân Kiếm Khách VNG
Bất Hoại Thân Kiếm Khách VNG
Niết Bàn Thân Kiếm Khách VNG
La Hán Thân

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!