Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Thú Cưỡi

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 27.

Kiếm Khách VNG Giao diện Thú Cưỡi

Tiến cấp
  • Dùng Bồi Dưỡng Đơn - Cưỡi để tiến cấp Thú Cưỡi. Bậc càng cao sử dụng Bồi Dưỡng Đơn - Cưỡi cấp càng cao.
  • Tiến cấp Thú cưỡi đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình Thú Cưỡi mới.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Sinh Sinh Bất Diệt, Cố Nhược Kim Thang, Công Vô Bất Khắc, Nhiệt Huyết Đằng Đằng.
Trang bị
  • Có 2 vị trí trang bị: Trang Sức, Trang Bị.
  • Trang Sức gồm có: Đấu Phách, Đấu Hồn.
  • Trang Bị gồm có: Tọa Yên, Đề Thiết, Dây Cương, Hộ Khôi.
  • Nhận trang bị Thú cưỡi khi tham gia các hoạt động và sự kiện.
Vật phẩm liên quan
Vật phẩmHình ảnhCông dụng
Trưởng Thành Đơn-Cưỡi Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Ngộ Tính Đơn-Cưỡi Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Tư Chất Đơn-Cưỡi Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn tất cả các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ, Kháng bạo.

Hệ thống Thú Cưỡi
TênHình ảnh
Cuồng Ngưu Kiếm Khách VNG
Thị Huyết Lang Kiếm Khách VNG
Cửu Vĩ Hồ Kiếm Khách VNG
Xích Diệm Báo Kiếm Khách VNG
U Minh Hổ Kiếm Khách VNG
Hồng Hoang Hạt Kiếm Khách VNG
Địa Ngục Tích Kiếm Khách VNG
Huyền Thao Thiết Kiếm Khách VNG
Mặc Ngọc Lân Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!