Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Mặt Nạ

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 90.

Kiếm Khách VNG Giao diện Mặt Nạ

Tiến cấp
  • Dùng Bồi Dưỡng Đơn - Mặt để tiến cấp Mặt Nạ. Bậc càng cao sử dụng Bồi Dưỡng Đơn - Mặt cấp càng cao.
  • Tiến cấp Mặt Nạ đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình Mặt Nạ mới.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 5 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Tăng Phòng Thủ, Tăng Sinh Lực, Tăng Chính Xác, Bạo Phong Vũ.
Trang bị
  • Có 2 vị trí trang bị: Trang Sức, Trang Bị.
  • Trang Sức gồm có: Đấu Phách, Đấu Hồn.
  • Trang Bị gồm có: Đồ Gỗ, Dây Thừng, Giấy, Tơ Lụa.
  • Nhận trang bị Mặt Nạ khi tham gia các hoạt động và sự kiện.
Vật phẩm liên quan
Vật phẩmHình ảnhCông dụng
Trưởng Thành Đơn-Mặt Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Ngộ Tính Đơn-Mặt Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Tư Chất Đơn-Mặt Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn tất cả các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ, Chính xác.

Hệ thống Mặt Nạ
TênHình ảnh
Yêu Mị Kiếm Khách VNG
Ưu Uất Kiếm Khách VNG
Tàn Dạ Xoa Kiếm Khách VNG
Mộng Ảo Điệp Kiếm Khách VNG
Bán Nguyệt Lam Kiếm Khách VNG
Mị Hoặc Kiếm Khách VNG
Độc Giác Sứ Kiếm Khách VNG
Cô Lâu Na Kiếm Khách VNG
Bích Diện Vương Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!