Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Mặc Sủng

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 63.

Kiếm Khách VNG Giao diện Mặc Sủng

Tiến cấp
  • Dùng Bồi Dưỡng Đơn - Sủng để tiến cấp Mặc Sủng. Bậc càng cao sử dụng Bồi Dưỡng Đơn - Sủng cấp càng cao.
  • Tiến cấp Mặc Sủng đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình Mặc Sủng mới.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 5 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Mặc Tự, Áp Chế, Hộ Chủ, Cuồng Bạo, Thông Linh.
Trang bị
  • Có 2 vị trí trang bị: Trang Sức, Trang Bị.
  • Trang Sức gồm có: Đấu Phách, Đấu Hồn.
  • Trang Bị gồm có: Mặc Hạch, Mặc Nhẫn, Mặc Sủng, Mặc Trảo.
  • Nhận trang bị Mặc Sủng khi tham gia các hoạt động và sự kiện.
Vật phẩm liên quan
Vật phẩmHình ảnhCông dụng
Trưởng Thành Đơn-Sủng Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Ngộ Tính Đơn-Sủng Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Tư Chất Đơn-Sủng Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn tất cả các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ, Kháng bạo.

Hệ thống Mặc Sủng
TênHình ảnh
Ngốc Nghếch Kiếm Khách VNG
Giáp Mộc Diên Kiếm Khách VNG
Thiết Chùy Sĩ Kiếm Khách VNG
Cơ Thiết Thú Kiếm Khách VNG
Cơ Võ Sĩ Kiếm Khách VNG
Rối Hỏa Pháo Kiếm Khách VNG
Ảnh Nhẫn Giới Kiếm Khách VNG
Ngục Viêm Vệ Kiếm Khách VNG
Linh Lung Các Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!