Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Long Hồn

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 93.

Kiếm Khách VNG Giao diện Long Hồn

Tiến cấp
  • Dùng Bồi Dưỡng Đơn - Long để tiến cấp Long Hồn. Bậc càng cao sử dụng Bồi Dưỡng Đơn - Long cấp càng cao.
  • Tiến cấp Long Hồn đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình Long Hồn mới.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Tăng Phòng Thủ, Tăng Sinh Lực, Tăng Bạo Kích, Chiến Hố.
Trang bị
  • Có 2 vị trí trang bị: Trang Sức, Trang Bị.
  • Trang Sức gồm có: Đấu Phách, Đấu Hồn.
  • Trang Bị gồm có: Long Khí, Long Ngâm, Long Tức, Long Ngữ.
  • Nhận trang bị Long Hồn khi tham gia các hoạt động và sự kiện.
Vật phẩm liên quan
Vật phẩmHình ảnhCông dụng
Trưởng Thành Đơn-Long Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Ngộ Tính Đơn-Long Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Tư Chất Đơn-Long Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn tất cả các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ, Kháng bạo.

Hệ thống Long Hồn
TênHình ảnh
Phong Minh Kiếm Khách VNG
Bích Tinh Kiếm Khách VNG
Lam Lân Kiếm Khách VNG
Tử Diệm Kiếm Khách VNG
Hải Lam Kiếm Khách VNG
Tuyết Ly Kiếm Khách VNG
Lôi Viêm Kiếm Khách VNG
Toàn Cơ Kiếm Khách VNG
Hắc Diệm Kiếm Khách VNG
Thiên Sát Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!