Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Linh Trận

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 80.

Kiếm Khách VNG Giao diện Linh Trận

Tiến cấp
  • Dùng Bồi Dưỡng Đơn - Linh để tiến cấp Linh Trận. Bậc càng cao sử dụng Bồi Dưỡng Đơn - Linh cấp càng cao.
  • Tiến cấp Linh Trận đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình Linh Trận mới.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Tăng Phòng Thủ, Tăng Sinh Lực, Tăng Né Tránh, Bất Hoại.
Trang bị
  • Có 2 vị trí trang bị: Trang Sức, Trang Bị.
  • Trang Sức gồm có: Đấu Phách, Đấu Hồn.
  • Trang Bị gồm có: Trận Văn, Trận Nhãn, Trận Môn, Trận Tâm.
  • Nhận trang bị Linh Trận khi tham gia các hoạt động và sự kiện.

Hệ thống Linh Trận
TênHình ảnh
Tật Điện Kiếm Khách VNG
Ngưng Hồn Kiếm Khách VNG
Tốn Mộc Kiếm Khách VNG
Thất Sát Kiếm Khách VNG
Huyết Sát Kiếm Khách VNG
Tử Vi Kiếm Khách VNG
Xích Ô Kiếm Khách VNG
Phần Tịch Kiếm Khách VNG
Thái Hư Kiếm Khách VNG
Vụ Viêm Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!