Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Dấu Chân

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 85.

Kiếm Khách VNG Giao diện Dấu Chân

Tiến cấp
  • Dùng Bồi Dưỡng Đơn - Chân để tiến cấp Dấu Chân. Bậc càng cao sử dụng Bồi Dưỡng Đơn - Chân cấp càng cao.
  • Tiến cấp Dấu Chân đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình Dấu Chân mới.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Tăng Phòng Thủ, Tăng Sinh Lực, Tăng Né Tránh, Lăng Ba Vi Bộ.
Trang bị
  • Có 2 vị trí trang bị: Trang Sức, Trang Bị.
  • Trang Sức gồm có: Đấu Phách, Đấu Hồn.
  • Trang Bị gồm có: Túc Khế, Túc Hồn, Túc Chú, Túc Linh.
  • Nhận trang bị Dấu Chân khi tham gia các hoạt động và sự kiện.
Vật phẩm liên quan
Vật phẩmHình ảnhCông dụng
Trưởng Thành Đơn-Chân Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Ngộ Tính Đơn-Chân Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Tư Chất Đơn-Chân Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn tất cả các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ, Né tránh.

Hệ thống Dấu Chân
TênHình ảnh
Lăng Ba Vi Bộ Kiếm Khách VNG
Tinh Duyên Kiếm Khách VNG
Sinh Trưởng Kiếm Khách VNG
Thái Cực Ấn Kiếm Khách VNG
Tài Vận Kiếm Khách VNG
Văn Võ Đức Kiếm Khách VNG
Đông Chí Kiếm Khách VNG
Huân Tử Khí Kiếm Khách VNG
Địa Viêm Bạo Kiếm Khách VNG
Huyết Khế Ước Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!