Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Bối Sức

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 93.

Kiếm Khách VNG Giao diện Bối Sức

Tiến cấp
  • Dùng Bồi Dưỡng Đơn - Bối để tiến cấp Bối Sức. Bậc càng cao sử dụng Bồi Dưỡng Đơn - Bối cấp càng cao.
  • Tiến cấp Bối Sức đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình Bối Sức mới.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu tiến cấp

Kỹ năng
  • Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.
  • Gồm: Cường hóa Sinh lực, Cường hóa Phòng thủ, Cường hóa Kháng bạo, Nộ Ý Cuồng Kích.
Trang bị
  • Có 2 vị trí trang bị: Trang Sức, Trang Bị.
  • Trang Sức gồm có: Đấu Phách, Đấu Hồn.
  • Trang Bị gồm có: Dực Cốt, Linh Dực, Tiên Nhung, Phượng Mao.
  • Nhận trang bị Bối Sức khi tham gia các hoạt động và sự kiện.
Vật phẩm liên quan
Vật phẩmHình ảnhCông dụng
Trưởng Thành Đơn-Bối Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Ngộ Tính Đơn-Bối Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ.
Tư Chất Đơn-Bối Kiếm Khách VNG Tăng vĩnh viễn tất cả các thuộc tính: Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ, Chính xác.

Hệ thống Bối Sức
TênHình ảnh
Lý Ức Kiếm Khách VNG
Hồi Xuân Kiếm Khách VNG
Thiệp Thế Kiếm Khách VNG
Ly Tao Kiếm Khách VNG
Dịch Thủy Hàn Kiếm Khách VNG
Đồng Mộng Kiếm Khách VNG
Như Hý Kiếm Khách VNG
Huyền Đoạn Kiếm Khách VNG
Vấn Tinh Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!