Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Binh Hồn

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 21.
Tăng Sao
  • Nhân vật đạt cấp 95 sẽ kích hoạt được Đại Sư để thức tỉnh Binh Hồn.
  • Đá Tăng Sao - Binh để tăng sao Thần Binh. Bậc sao càng cao sử dụng Đá Tăng Sao - Binh lv càng cao.
  • Tăng sao Thần Binh đến bậc nhất định sẽ nhận được ngoại hình mới.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu Tăng Sao

Kiếm Khách VNG Giao diện tăng sao

Thức Tỉnh
  • Nhân vật sau khi tăng đạt 10 cấp sao thì Thần Binh sẽ mở giao diện Thức Bỉnh Thần Binh để kích hoạt.
  • Sau khi nhân vật đã thức tỉnh thần binh xong sẽ kích hoạt được tăng sao thần binh để mở hình ảnh mới của Thần Binh.

Kiếm Khách VNG Nguyên liệu Thức Tỉnh

Kiếm Khách VNG Giao diện Thức Tỉnh

Kiếm Khách VNG Giao diện tăng sao thần binh cuối

Hệ thống Binh Hồn
TênHình ảnh
Lôi Huyền Kiếm Kiếm Khách VNG
Thương Long Kiếm Kiếm Khách VNG
Tử Thanh Kiếm Kiếm Khách VNG
Thanh Mộc Kiếm Kiếm Khách VNG
Càn Hoang Kiếm Kiếm Khách VNG
Thị Huyết Đao Kiếm Khách VNG
Nhân Đức Kiếm Kiếm Khách VNG
Ngư Tràng Kiếm Kiếm Khách VNG
Sương Kiếm Hồn Kiếm Khách VNG
Hoàng Giả Kiếm Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!