Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

 

Phúc Lợi 360Game

  • Nhân vật đạt cấp 14 sẽ mở giao diện Quà 360.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

  • Thiếu hiệp đăng nhập vào trò chơi thông qua cổng 360Game khi đạt cấp VIP yêu cầu sẽ nhận được tất cả phần thưởng từ cấp VIP đó trở xuống.
  • Hệ thống cấp VIP VNG thiếu hiệp vui lòng xem tại đây.
  • Khi tăng cấp VIP VNG sẽ được nhận phần thưởng ở mốc VIP cao hơn.
  • Mỗi mốc thưởng chỉ được nhận 1 lần.
Cấp VIP VNGPhần thưởng
1 Danh Hiệu VIP 1 360Game + Đá Cường Hóa*5 + Thẻ 10 Vạn Bạc*1
2 Danh Hiệu VIP 2 360Game + Đá Cường Hóa*8 + Thẻ 10 Vạn Bạc*2
3 Danh Hiệu VIP 3 360Game + Đá Cường Hóa*10 + Thẻ 10 Vạn Bạc*3
4 Danh Hiệu VIP 4 360Game + Đá Cường Hóa*15 + Thẻ 10 Vạn Bạc*4 + Đá Lv2*1
5 Danh Hiệu VIP 5 360Game + Đá Cường Hóa*20 + Thẻ 10 Vạn Bạc*5 + Đá Lv3*1
6 Danh Hiệu VIP 6 360Game + Đá Cường Hóa*25 + Thẻ 10 Vạn Bạc*6 + Quà Bồi Dưỡng Đơn*10
7 Danh Hiệu VIP 7 360Game + Đá Cường Hóa*30 + Thẻ 10 Vạn Bạc*8 + Quà Bồi Dưỡng Đơn*15
8 Danh Hiệu VIP 8 360Game + Đá Cường Hóa*40 + Thẻ 10 Vạn Bạc*10 + Quà Bồi Dưỡng Đơn*20

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!