Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Mở VIP

Bên góc trái màn hình, biểu tượng VIP nằm kế bên hình đại diện nhân vật. Chọn VIP để mở giao diện:

Kiếm Khách VNG
Biểu tượng mở VIP

Kiếm Khách VNG
Giao diện Đặc Quyền VIP

Cấp VIP

Cấp VIPVàng tích lũy nạp
1 200
2 1.000
3 2.000
4 4.000
5 10.000
6 20.000
7 50.000
8 100.000
9 200.000
10 400.000

Đặc Quyền VIP

Cấp VIPĐặc Quyền
1 Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*2 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*1 + Đá Cường Hóa*2 + Tinh Phách Đơn*1 + Thẻ 10 Vạn Bạc*2 + Vàng Khóa*50
2 Thẻ Hoàng Kim-Vĩnh viễn*1 + Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*5 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*1 + Đá Cường Hóa*5 + Tinh Phách Đơn*4 + Thẻ 10 Vạn Bạc*2 + Vàng Khóa*100
3 Đá Lv5*1 + Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*10 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*2 + Đá Cường Hóa*8 + Tinh Phách Đơn*6 + Thẻ 10 Vạn Bạc*3 + Vàng Khóa*150
4 Thẻ Kim Cương-Vĩnh viễn*1 + Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*15 + Đá Lv6*1 + Đá Cường Hóa*10 + Tinh Phách Đơn*8 + Thẻ 10 Vạn Bạc*4 + Vàng Khóa*200
5 Thẻ Linh Khí-Tử Thiên Canh*1 + Tư Chất Đơn-Cưỡi*1 + Bồi Dưỡng Đơn-Cưỡi*20 + Đá Cường Hóa*15 + Tinh Phách Đơn*10 + Thẻ 10 Vạn Bạc*5 + Vàng Khóa*250
6 Đá Lv7*1 + Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*25 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*5 + Đá Cường Hóa*20 + Tinh Phách Đơn*12 + Thẻ 10 Vạn Bạc*6 + Vàng Khóa*300
7 Thẻ Binh Hồn-Thanh Mộc Kiếm*1 + Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*30 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*6 + Đá Cường Hóa*25 + Tinh Phách Đơn*14 + Thẻ 10 Vạn Bạc*7 + Vàng Khóa*350
8 Thẻ Linh Khi-Ác Ma Nhãn*1 + Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*35 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*7 + Đá Cường Hóa*30 + Tinh Phách Đơn*16 + Thẻ 10 Vạn Bạc*8 + Vàng Khóa*400
9 Áo Thời trang-Ngày Hè*1 + Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*40 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*8 + Đá Cường Hóa*35 + Tinh Phách Đơn*18 + Thẻ 10 Vạn Bạc*9 + Vàng Khóa*450
10 Mảnh Ngoại hinh Bối Sức-Tiêu Dao Du*50 + Bồi Dưỡng Đơn–Cưỡi*50 + Ngộ Tính Đơn-Cưỡi*10 + Đá Cường Hóa*40 + Tinh Phách Đơn*20 + Thẻ 10 Vạn Bạc*10 + Vàng Khóa*500

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!