Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60.
 • Thời gian: 19h00 – 19h30 mỗi Thứ 2 – Thứ 4 - Thứ 6.
 • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
 • Phần thưởng: Vàng Khóa, EXP.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Chiến Trường, chọn Tranh Tinh Khoáng.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Tranh Tinh Khoáng

 • Vào bản đồ hoạt động, diệt quái sẽ nhận nhiều Tinh Khoáng. Mỗi 5 phút sẽ tạo mới quái 1 lần.
 • Dùng Tinh Khoáng đến khu an toàn ở giữa bản đồ để đổi thưởng.
 • Nhân vật bị người chơi khác diệt sẽ rơi 20% Tinh Khoáng.
 • Trong thời gian giữ Rương, nếu bị người khác cướp mất sẽ có tỷ lệ rơi phần thưởng. Phần thưởng rơi không ảnh hưởng đến phần thưởng của người giữ Rương cuối cùng.

Kiếm Khách VNG Nhân vật đang có Tinh Khoáng

Kiếm Khách VNG Diệt người chơi khác nhận Tinh Khoáng

 • Sau khi thu nhặt đủ Tinh Khoáng sẽ đổi thưởng.
 • Có 4 loại Rương Tinh Khoáng: Rương Tinh Khoáng – Sơ, Rương Tinh Khoáng – Vừa, Rương Tinh Khoáng – Cao.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!