Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật đã gia nhập Gia Tộc.
 • Thời gian: 20h00 – 20h30 mỗi Thứ 2 – Thứ 5 – Chủ Nhật.
 • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
 • Phần thưởng: Danh hiệu Tộc Mạnh Nhất, Cống Hiến Lệnh.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Chiến Trường, chọn Tộc Mạnh Nhất.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Tộc Mạnh Nhất

 • Người tham gia hoạt động diệt người tộc khác nhận điểm, diệt người ở tầng càng cao nhận điểm càng nhiều.
 • Bị người khác diệt, nếu chọn hồi sinh ở tầng 1 – 3 - 5 sẽ không bị lùi về tầng trước.
 • Mỗi 5 giây nhận 1 lần thưởng EXP, tầng càng cao bội số EXP càng cao.
 • Chiếm cờ ở tầng 7 càng lâu EXP càng nhiều. Mỗi 2 phút tạo mới cờ 1 lần. Mỗi lần đoạt cờ +1 còn bị chiếm đoạt -1. Tộc có nhiều cờ nhất sẽ nhận Tộc Mạnh Nhất, duy trì đến hoạt động lần sau.
 • Khi Gia Tộc sở hữu cờ, người trong Gia Tộc đó khi bị diệt sẽ không bị về tầng trước.
 • Chiếm cờ càng nhiều nhận càng nhiều Mảnh Bối Sức.

Kiếm Khách VNG

 • Nhân vật vào các tầng sẽ tiêu diệt theo chỉ định, số người tiêu diệt ở các tầng như sau:
  • Tầng 1: 2 người.
  • Tầng 2: 3 người.
  • Tầng 3: 4 người.
  • Tầng 4: 5 người.
  • Tầng 5: 5 người.
  • Tâng 6: 5 người.
  • Tầng 7: Chiếm Cờ.

Kiếm Khách VNG

 • Nhân vật tiêu diệt người khác lên đến tầng 7 sẽ chiếm cờ và thu thập mở các Rương Đỉnh Phong để nhận quà.

Kiếm Khách VNG

 • Sau khi chiếm cờ thành công sẽ nhận được phần thưởng của hoạt động và tất cả thành viên gia tộc sẽ nhận được Danh hiệu Tộc Mạnh Nhất.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!