Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60.
  • Thời gian: 19h00 – 19h30 mỗi Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7.
  • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
  • Phần thưởng: Mảnh Ngoại hình Bối Sức – Vô Ưu Cố, Danh hiệu Truyền Nhân, Rương Mảnh Ám Khí, Điểm Tinh Phách.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động hoặc Chiến Trường, chọn Luyện Quỷ Cốc.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Luyện Quỷ Cốc

  • Thiếu hiệp vào bản đồ hoạt động sẽ liên tục nhận được Điểm Tinh Phách.
  • Trong bản đồ hoạt động tạo mới 3 Boss, diệt các Boss nhận được tư cách biến thân, nhận 5 – 10 lần Điểm Tinh Phách.

Kiếm Khách VNG Giao diện Sách Quỷ Cốc

Kiếm Khách VNG Nhân vật tham gia tiêu diệt Boss

Kiếm Khách VNG Giao diện Boss Quỷ Cốc Tử mở

  • Sau khi tiêu diệt Boss sẽ tự biến thân thành Boss.

Kiếm Khách VNG

  • Hình ảnh 3 loại Boss biến thân và Boss cuối cùng xuất hiện ở hoạt động:

Kiếm Khách VNG Boss Bàng Quyên

Kiếm Khách VNG Boss Tôn Tẫn

Kiếm Khách VNG Boss Tô Tần

Kiếm Khách VNG Boss Quỷ Cốc Tử

  • Hoạt động diễn ra sau 20 phút sẽ tạo mới mở Boss Quỷ Cốc Tử, diệt Boss sẽ rơi nhiều phần thưởng hấp dẫn và Danh hiệu đặc biệt.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG Nhận thưởng kết thúc

Kiếm Khách VNG Danh hiệu đặc biệt

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!