Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật gia nhập Gia Tộc.
 • Thời gian:
  • 00h00 – 23h59 Thứ 5: Báo danh tham gia. Chỉ Tộc trưởng mới được báo danh và Gia Tộc phải đủ 5 thành viên.
  • 12h00 Thứ 6: Công bố đối thủ.
  • 19h00 Thứ 7: Bắt đầu thi đấu.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Long Hổ.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Long Hổ Huyệt

 • Khi bắt đầu, mỗi bên sở hữu 8 Thần Binh, tộc nào chiếm được hết 16 Thần Binh sẽ giành chiến thắng.
 • Nếu hết thời gian không có tộc nào chiếm được hết tất cả 16 Thần Binh thì tộc nào chiếm được nhiều Thần Binh hơn sẽ giành chiến thắng.
 • Mỗi tuần đấu 1 trận, liên thắng càng cao thưởng càng nhiều.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!