Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60.
 • Thời gian: 16h00 – 16h30 mỗi Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 - Chủ Nhật.
 • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
 • Phần thưởng: Tinh Phách, EXP.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động hoặc Chiến Trường, chọn Đoạt Cờ. Hoặc nhấp trực tiếp biểu tượng Đoạt Cờ khi đến thời gian hoạt động.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Đoạt Cờ

 • Thiếu hiệp sẽ được truyền tống đến bản đồ đặc biệt và chiếm cờ.
 • Trong bản đồ sẽ xuất hiện 3 loại Cờ: Bá Vương Kỳ (x5 Tinh Phách), Vinh Diệu Kỳ (x3 Tinh Phách), Phong Mang Kỳ (x2 Tinh Phách).
 • Thiếu hiệp chiếm được cờ sẽ nhận được nhiều Điểm Tinh Phách.
 • Cứ mỗi 10 giây, thiếu hiệp sẽ nhận được nhiều Điểm Tinh Phách và EXP.
 • Mỗi thiếu hiệp chiếm tối đa được 1 cờ mỗi loại khác nhau, nhận lợi ích cao nhất là x5.
 • Trong bản đồ có 1 Cờ Bá Vương, 4 Cờ Vinh Diệu, 14 Cờ Phong Mang.

Kiếm Khách VNG Bản đồ hoạt động

Kiếm Khách VNG Đoạt cờ nhận Tinh Phách

Kiếm Khách VNG Bảng điểm

Kiếm Khách VNG Nhận thưởng kết thúc hoạt động

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!