Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

  • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60.
  • Thời gian: 20h00 – 20h30 mỗi Thứ 3 – Thứ 6.
  • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
  • Phần thưởng: Vàng Khóa, EXP, Đá Cường Hóa.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Chiến Trường, chọn Đoạt Bảo Bí Cảnh.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Đoạt Bảo Bí Cảnh

  • Ở bản đồ hoạt động, cách 1 khoảng thời gian nhận EXP 1 lần.
  • Trong hoạt động liên tục xuất hiện 3 loại Rương Đồng, Bạc, Vàng. Nhặt Rương sẽ nhận được thưởng. Rương phẩm chất càng cao, giữ càng lâu thưởng càng nhiều.
  • Số lượng Rương tùy thuộc số người tham gia hoạt động.
  • Trong thời gian giữ Rương, nếu bị người khác cướp mất sẽ có tỷ lệ rơi phần thưởng. Phần thưởng rơi không ảnh hưởng đến phần thưởng của người giữ Rương cuối cùng.

Kiếm Khách VNG Bản đồ hoạt động

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!