Cẩm nang

Kiếm Khách VNG

Giới thiệu

 • Điều kiện: Gia tộc có Đệ Nhất Gia Tộc và thuộc Top 9. Hoặc không có Đệ Nhất Gia Tộc thì phải thuộc Top 10.
 • Thời gian: 20h00 – 21h00 mỗi Thứ 4 – Thứ 7.
 • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
 • Phần thưởng: Tần Hoàng Bào (Tộc trưởng), Điểm Cống hiến, EXP, bổng lộc hàng ngày,...
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Chiến Trường, chọn Công Thành Chiến.

Kiếm Khách VNG

Kiếm Khách VNG

Công Thành Chiến

 • Hoạt động chia thành 2 phe công và thủ.
 • Phe công lần lượt hủy 3 cổng thành, gia tộc cuối cùng tấn công Tượng Thiên Tử, tạo ra sát thương lớn nhất sẽ chiếm lĩnh thành đó. Mỗi thành đều có cơ hội tương ứng, cần diệt hết các cơ quan mới có thể tấn công cổng thành
 • Phe thủ cần giữ tượng trong 15 phút thì sẽ thắng. Cổng thành sau khi bị công kích, bên thủ có thể tu sửa.

Kiếm Khách VNG Tham gia đánh Tháp Ngoại Thành

Kiếm Khách VNG Bản đồ Công Thành Chiến

 • Nếu không có gia tộc nào giữ được 15 mà kết thúc hoạt động thì bên thủ cuối cùng giành thắng lợi.
 • Gia tộc thắng liên tục nhiều, buff nộ khí công thành nhận được càng lớn: Gia tộc không phải hạng nhất mỗi thành viên tăng 10 công và phòng, gia tộc liên thắng càng nhiều hiệu quả càng mạnh.

Kiếm Khách VNG Tần Hoàng Bào dành riêng cho Tộc trưởng phe thắng

 • Gia tộc thắng, mỗi thành viên được nhận bỗng lộc hàng ngày.
 • Đệ nhất gia tộc liên thắng càng nhiều, phần thưởng càng cao.

Kiếm Khách VNG

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Khách VNG!