• Lựa chọn Ám Khí phù hợp là bí quyết tối thượng dẫn đến chiến thắng. Xem chi tiết

 • Vũ khí bất ly thân, có thể trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa. Xem chi tiết

 • Bảo vật hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có khả năng thiên biến vạn hóa. Xem chi tiết

 • Chiến hữu không thể thiếu, giúp tăng tốc đến chiến thắng. Xem chi tiết

 • Bạn đồng hành đắc lực trong các trận thư hùng nảy lửa. Xem chi tiết

 • Mặt Nạ che giấu thân phận, tránh được hiểm nguy, thuận đường hành tẩu.
  Xem chi tiết

 • Hành trang không thể thiếu, bảo vật có khả năng đẩy lùi tà gian. Xem chi tiết

 • Thần hộ mệnh, gia tăng nhiều sức mạnh, giúp vượt qua gian nan thử thách. Xem chi tiết

 • Dấu vết để lại trên hành trình trừ gian diệt ác. Xem chi tiết

 • Giúp di chuyển linh hoạt, thuận lợi trong lúc chiến đấu. Xem chi tiết